пшеница

Пшеницата е една от най-често използваните хранителни култури в света. Тя трябва да се прибира краят на лятото когато е добре озряла . Най-добрият начин да расте пшеницата е да се култивира върху огромни свободни полета. Подобно на всички култури, пшениченото поле изисква постоянни грижи и поддържане

Also available in: English