люцерната

Люцерната, която произвеждаме се използва основно от местните фермери за  храна на  животните . Но основната причина е , че  тя  обогатиава   почвата с фосвор  и това е естествен  биологичен начин за наторяване .

Also available in: English